top of page
  • YouTube
  • White Facebook Icon
  • LinkedIn
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

HÄMEENLINNAN VISIO 2030

Tässä visioni Hämeenlinnan tulevaisuudesta:

1. Arjen ääni kuuluu demokratiassa.

2. Ihmisten hyvinvointi ja toimiva arki on palveluiden keskiössä.

3. Toimivat ja turvalliset puitteet ja palvelut ovat hyvän elämän perusta.

4. Yrittäjämyönteisyys on Hämeenlinnan valttikortti!

5. Hämeenlinna on Suomen houkuttelevin pendelöintipaikkakunta.

6. Harrastustakuusta on tullut totta! 

7. Hämeenlinna on jälleen yliopistokaupunki.

8. Keskusta kukoistaa jälleen.

9. Hämeenlinna on Etelä-Suomen houkuttelevin luonto- ja liikuntakaupunki.

10. Hämeenlinna on Suomen 10. suurin kaupunki!

Lue alta ajatuksiani lisää! Timantteja ei synny hiomatta. Yhteinen visio ei synny vain yhden ihmisen tai pienen joukon kynästä. Tarvitsen vision kirkastamiseen teidän kaikkien apua! Haastakaa ja ottakaa yhteyttä. Kertokaa omista ajatuksistanne, unelmistanne ja ideoistanne rohkeasti. Muokkaan ja jalostan ajatuksiani pitkin matkaa eteenpäin. 

1. Arjen ääni kuuluu demokratiassa

 

Hämeenlinnaan on rakennettu malli, jossa arjen ääni oikeasti kuuluu. Demokratia ei ole enää valtapeliä, vaan kuntalaisten palvelemista. Hyviä ja vaikuttavia palveluita tunnistamalla erilaisia kohderyhmiä. Ideat ja kokeilut kannustavat parantamaan palveluita. Idean hyvyys ei ole kiinni poliittisista valtasuhteista. Osallistava budjetti on otettu käyttöön, jossa kuntalaisten ääni kuuluu. Ihmisiä kuuntelemalla on rakennettu meidän hämeenlinnalaisten näköinen ja kokoinen kaupunki, josta kaikki asukkaat ovat hyvin ylpeitä!

Lue lisää aiheesta:

Ääni lapselle! (Aiheena mm. lasten ja nuorten kuuleminen)

Eettisyyttä, avoimuutta ja yhteistyötä - Hämeenlinnassa on liikuttu harmaalla alueella!

2. Ihmisten hyvinvointi ja toimiva arki on palveluiden keskiössä

Päätöksenteoossa korostuu onnellisen elämän hallinnan, arjen toimivuuden ja arjessa pärjäämisen taidot. Mutu johtamisesta on siirrytty tiedolla johtamiseen. Esteettömät digitaaliset palvelut ovat tarjolla ajasta ja paikasta riippumattomasti. Niille, jotka eivät digitaalisia palveluita kykene käyttämään, on rakennettu omat palveluväylänsä. Mobiilipalvelut ja etäpalvelut ovat arkipäivää. Panokset on siirretty jälkihoidosta ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on saatu puolitettua. Syrjäytymistä ennaltaehkäistään jo esiopetuksesta lähtien. Perheille ja ihmisille tarjotaan yksilökohtaisia tukitoimia.

Lue lisää aiheesta:

Yritetäänkö vielä käärmettä pysyyn vai keksitäänkö muuta? (Aiheena rahankäyttö, pysäköinti ja perheiden toimiva arki)

Hämeenlinnaan on hiipinyt pikkuvelisyndrooma (Aiheena toimiva arki)

Missä sinä olet hyvä? (Aiheena nuorten syrjäytyminen)


 

3. Toimivat ja turvalliset puitteet ja palvelut ovat hyvän elämän perusta 

Digitalisaatio on apuna arjessa niin koulutuksessa, kaavoituksessa, ylläpidossa kuin palveluiden tarjonnassakin. Voimme ylpeydellä sanoa, että kaikki koulut ja päiväkodit ovat terveitä puukouluja. Muutoinkin kaikista kaupungin rakennuksista pidetään systemaattisesti huolta.  Yli 500 oppilaan kouluja ei enää rakenneta. Kaavoituksessa ja sijoittelussa huomioidaan ihmisten, erityisesti lasten helppo liikkuminen.  Hyvä ja toimiva arki sekä hiilineutraalius on perustana kaikessa suunnittelussa.

Lue lisää aiheesta:

Monimutkaisiin ongelmiin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja

Myllymäessä on hyvinvoiva koulu ihan lähellä

4. Yrittäjyysmyönteisyys on Hämeenlinnan valttikortti!

Hämeenlinnaan on tehty yritysyhteistyöstrategia, jonka tekemiseen on vahvasti otettu mukaan yritykset, koulutus- ja tutkimuslaitokset sekä Linnan Kehitys. Hämeenlinnassa on nykyistä monimuotoisempi yrittäjäkenttä. Kaikki palvelut on tarjolla helposti ja digitaalisesti. Moreeniin on rakennettu Etelä-Suomen merkittävin droneliikennekeskus ja itseohjautuvien rekkojen lataus- ja lastauspaikat. Hämeenlinnasta on tullut Etelä-Suomen merkittävin verkkokauppa-, logistiikka- ja alihankintakeskittymä. On ymmärretty, että digitalisaation myötä, kuka tahansa tai mikä tahansa voi olla maailman paras. Mikä estää, ettei Lammin sahdista voisi tulla uutta Ranskan shampanjaa?

 

Lue aiheesta lisää:

Hämeenlinnan kohtalonhetki on käsillä!

Miten Hämeenlinnasta tehdään yrittäjämyönteinen kaupunki?

5. Hämeenlinna on Suomen houkuttelevin pendelöintipaikkakunta

Pääradalle on rakennettu kolmas raide ja nykyiset kaksi raidetta on korjattu. Kaikki junat pysähtyvät Hämeenlinnassa ja nopeita junia kulkee kaksi kertaa tunnissa. Paikallisjunat kulkevat kerran tunnissa. Pendelöintiraadi on vakiinnuttanut paikkansa VR:n yhteistyökumppanina ja sen ääntä kuunnellaan jopa VR:n hallituksen tasolla. Hämeenlinnassa on ymmärretty, että pendelöitsijöitä kuuntelemalla voi Hämeenlinna olla Suomen paras pendelöintikaupunki. 

Lue aiheesta lisää:

Hämeenlinnan kohtalonhetki on käsillä!

Tätä on pendelöijän arki
Pendelöijien mitta on nyt täysi

Hämeenlinnan kaupunki on keksinyt nerokkaan keinon lypsää rahaa

 Voihan pyhä lehmä!

6. Harrastustakuusta on tullut totta!

Itseä kiinnostava harrastus on yksi tärkeimmistä keinoista ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Siksi Hämeenlinna on antanut harrastustakuun jokaiselle lapselle ja nuorelle. Harrastuksen kautta on syntynyt luottamuksellisia suhteita kodin ulkopuolisiin aikuisiin, jotka tukevat lapsia ja nuoria kasvun ja aikuistumisen matkalla. Tällä on merkittävä vaikutus syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Lue ja katso lisää aiheesta:

Ääni lapselle! (Aiheena mm. lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisy)

Vaalipaneelissa mukana: Liikunta ja harrastaminen Hämeenlinnassa

7. Hämeenlinna on jälleen yliopistokaupunki

Hämeen Ammattikorkeakoulu alkaa tehdä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston sekä muiden kansainvälisten yliopistojen kanssa. Hämeenlinnan on saatu muuntokoulutus insinööristä diplomi-insinööriksi ja tradenomista kauppatieteiden maisteriksi. Koulutus ja yritykset muodostavat tiiviin ekosysteemin, joka tukee alueen elinvoimaisuutta ja vahvistaa olemassa olevia vahvuuksia. Korkeakouluyhteistyön ympärille on alkanut syntyä start-up ekosysteemi, jossa hyödynnetään myös paikallista osaamista.

8. Keskusta kukoistaa jälleen

Elinvoimainen ja kukoistava keskusta edellyttää sitä, että myös kaupungin omat palvelut ovat torin välittömässä läheisyydessä. Keskustaan on sijoitettu päiväkoti, yhteiskoulu ja lukio. Hyvät pendelöintiyhteydet ovat tuoneet keskustan läheisyyteen myös uusia työpaikkoja. Itseohjautuvat sähköbussit kulkevat keskustan, rautatieaseman, Innoparkin, Assi-sairaalan ja Tiiriön ja Aulangon välisellä alueella.  Vehreys ja vesistöt ovat edelleen Hämeenlinnan tärkein valttikortti. Keskusta on laajentunut merkittävästi Kantolan suuntaan. Vanajan rannoille on tullut innovaatiokilpailujen myötä paljon uutta palvelutarjontaa. 

Lue lisää aiheesta:

Ehdotukseni Hämeensaaren uudistamiseksi

Hämeenlinnan keskustavisio perustuu menneisiin malleihin

Vanajaveden näkymä tarjoaa joka-aamuisen retriitin, jotta ei saa hävittää.

Hämeenlinnan keskusta on kuollut ja ihan pilalla

9. Hämeenlinna on Etelä-Suomen houkuttelevin luonto- ja liikuntakaupunki

Hämeenlinna houkuttelee uusia asukkaita edelleen upean historian ja luonnon sekä hyvien liikuntamahdollisuuksien avulla. Pääkaupunkiseutu ja Tampere ovat pakkautuneet entisestään, joten Hämeenlinna tarjoaa hyvät puitteet väljemmälle asumiselle, kuitenkin niin että hyvä palvelutarjonta lähellä. Rantareittiä on laajennettu keskustasta etelään. Hämeenlinna tarjoaa Etelä-Suomen parhaat retkeily-, maastopyöräily- ja ratsastusreitit. Moottoriradasta on kehitetty houkutteleva talviliikuntakeskus. Evosta on tullut Suomen toiseksi suosituin kansallispuisto heti Nuuksion jälkeen. Hämeenlinna on tunnettu koulujen ja koulutuksen luontopainotteisuudesta. 

Lue lisää aiheesta:

Ehdotukseni Hämeensaaren uudistamiseksi

Luonto on Hämeenlinnan suurin vetovoimatekijä

Vanajaveden näkymä tarjoaa joka-aamuisen retriitin, jotta ei saa hävittää.

10. Hämeenlinna on Suomen 10. suurin kaupunki

Janakkala ja Hattula ovat yhdistyneet Hämeenlinnaan. Neuvottelut käytiin arvostavassa hengessä. Väestönkasvu on noin 500 asukasta vuodessa. Kantakaupungissa on kasvatettu merkittävästi tarjolla olevaa tonttimäärää. Pitäjiin on saatu uusia asukkaita edullisen tonttitarjonnan avulla. Uusia asukkaita houkuttelee pitäjiin myös hyvät ja helppokäyttöiset etä- ja mobiilipalvelut. Pitäjien koulut on saatu pidettyä vetreinä ja houkuttelevina. Vapaa-ajan asuntoja saa muutettua lupamenettelyn kautta nykyistä merkittävästi helpommin vakituiseksi asunnoksi.

Lue tai katso lisää aiheesta:

Vaalipaneelissa mukana: Elinvoimainen Hämeenlinna

Pitäjät tarvitsevat omat elinvoimastrategiansa

Mökkiläisissä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia


 

bottom of page