top of page
  • Writer's picturekirsiannukkalehto

Miten Hämeenlinnasta tehdään yrittäjä myönteinen kaupunki?

Päivitetty: 14. maalisk. 2021

Hämeenlinna ei ole saanut viimeaikaisissa tutkimuksissa kovinkaan mairittelevia arvioita yrittäjämyönteisyydestä. Mitä meidän sitten tulisi tehdä, että kaupunki olisi yrittäjämyönteisempi? Yritysmyönteisyyteen voi vaikuttaa monellakin tavalla. Ehkä tärkein tekijä Hämeenlinnan yritysmyönteisuuden parantamiseksi olisi asenne. Yrittäjämyönteinen asenne ei maksa mitään, ja paljon on saavutettavissa. Tässä ehdotukseni siitä, miten yrittäjämyönteisyyttä tulisi Hämeenlinnassa kehittää ja edistää. En edes kuvittele, että lista olisi valmis tai täydellinen. Ehdota siis rohkeasti, miten listaa voisi täydentää tai kehittää!

1. Luodaan yritysmyönteinen kulttuuri

Lopetetaan yritysten ja yrittäjien puolesta luuleminen ja aloitetaan herkällä korvalla kuuntelu. Vain kuuntelemalla voimme tehdä oikeita päätöksiä ja toimenpiteitä. On kuultava erilaisia yrityksiä monipuolisesti, myös lopettaneita yrityksiä ja niitä yrityksiä, jotka eivät ole sijoittuneet Hämeenlinnaan keskusteluista huolimatta. Vain nostamalla kissan pöydälle, asioita voidaan muuttaa paremmaksi!


2. Panostetaan yrittäjien tukemiseen

Hämeenlinnan Business Park on kerännyt kehuja yrittäjiltä ja muutoinkin useat haastattelemani yrittäjät kokivat, että ainakin yrityksen perustaminen on helppoa. Hyvä niin! Suomessa on monia tahoja, jotka helpottavat yrittämisen taipaleella. Siksi kaupungin on keskityttävä juuri niihin asioihin, joissa tarvitaan paikallisesti apua. Hämeenlinnan alueella merkittävä määrä yrittäjiä on eläköitymässä, siksi tällä hetkellä tulee erityisesti tukea sitä, että yrityksille löytyisi jatkajia.


3. Luodaan ketterät lupa- ja päätöksentekoprosessit

Lupa- ja päätöksentekoprosesseissa tarvitaan ketteryyttä ja sujuvuutta. Lisäksi tarvitaan ennakoivuutta, esimerkiksi päätöksenteon aikataulun, lain tulkinnan tai vaikkapa verojen tai palvelumaksujen näkökulmasta. Palveluita tulee vahvasti digitalisoida, koska se nopeuttaa käsittelyä, vähentää virheitä ja tarjoaa palvelut käyttöön 24/7. Lupanäkökulmasta prosessien tulisi olla myös ennakoitavia, jotta linjaukset eivät vaihtele tapauksesta toiseen, vuodesta tai vaalikaudesta toiseen.


4. Tuetaan innovatiivista ja kokeiluja tukevaa kulttuuria

Lupaprosessit myös toisinaan vaativat tulkintaa. On paljon virkamiehestä kiinni, tulkitaanko yrittäjyystoiminta uhkaksi vai mahdollisuudeksi. Mitäpä jos annettaisi maalaisjärjelle tilaa ja tulkittaisi ehdotus mahdollisuudeksi, jos todellista uhkaa esim. ympäristöriskiä ei ole. Jos lain tai asetuksen tulkinta on epäselvä, niin voitaisiinko asiat tulkita enneminkin yrittäjämyönteiseen suuntaan?


5. Luodaan yrittäjyyttä tukeva hankintastrategia

Alle 60.000 euron hankinnat tulee kohdistaa paikallisiin yrityksiin, aina kun mahdollista. Yli 60.000 euron hankintojen osalta hankintakriteereissä tulee huomioida tarpeen mukaan esimerkiksi paikallistuntemus sekä uusien ja pienten yritysten pääsy mukaan hankintoihin. On myös tarkkaan harkittava, koska on järkevää käyttää laajempia puitesopimuksia. Pienempien paikallisten yritysten on usein mahdotonta osallistua koko maan kattaviin laajoihin puitesopimuksiin.


6. Luodaan kaavoittamisen ja liikenneinfran kautta hyvät edellytykset yrittämiselle

Hämeenlinnan tulee kuunnella aidosti sitä, minkälaiset tontit kiinnostavat yrityksiä ja kaavoittaa sen mukaisesti. Nopealla ja ketterällä kaavoituksella kunta antaa itsestään kuvan houkuttelevana investointipaikkana. Hitaan kaavoittajan tai luvittajan maineessa olevat kunnat eivät ole yrityksille vetovoimaisia sijoituspaikkoja. Moreeniin tavoiteltu moottoritieliittymä on yksi mainioista esimerkeistä sitä, miten yritysmyönteisyyttä voidaan edistää liikenneinfran kautta.


7. Varmistetaan osaava työvoima ja hyvä saavutettavuus

On kuultava yrityksiä siitä, minkä tyyppistä työvoimaa Hämeenlinnassa tarvitaan. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä yrittäjien, koulutuslaitosten ja kaupungin välillä, jotta alueellinen koulutus vastaa alueellisiin tarpeisiin ja myös kannustaa innovatiivisten yritysten perustamiseen. Tarvitaan vahvaa korkeakoulujen välistä yhteistyötä, jotta myös yliopistotasoista muuntokoulutusta olisi tarjolla paikallisesti. Kaupungin on huolehdittava edunvalvonnasta, jotta pendelöintiyhteydet toimivat myös Hämeenlinnan suuntaan. Työperäistä maahanmuuttoa ja kotouttamista tulee edistää, jotta varmistetaan riittävä työvoima.

Yrittäjämyönteisyys syntyy aina kokonaisuudesta. Siihen vaikuttavat myös esimerkiksi lapsiperheiden palveluiden saatavuus, asuinympäristön viihtyvyys, lähiluonto ja yhteisöllisyys. Myös yrittäjä haluaa, että hänen arkensa on toimiva. Pitää siis nähdä ja kuunnella, mikä oikeasti lisää elinvoimaa juuri omassa kunnassa ja panostaa siihen. Ole rohkeasti yhteydessä ja kerro, miten sinun mielestäsi yrittäjämyönteisyyttä tulisi lisätä!


 

Tule seuraamaan, tykkäämään ja keskustelemaan kanssani vaalisivuillani Facebookissa.

Löydät minut myös Twitteristä, LinkedIn:stä ja Instagramista nimimerkillä @kalehto.


Blogin kuvan tiedot

Kuvaaja: Kirsi Lehto

Paikka: Alajärvi, Hämeenlinna

121 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page