top of page
  • Writer's picturekirsiannukkalehto

Valtuuston kokous 13.12.2021

Päivitetty: 15. jouluk. 2021

Tällä kertaa kirjoittelen kokouksesta ja aika paljon myös kokouksen vierestä, sillä nyt on todella paljon mielenkiintoisia asioita on meneillään, jotka liittyvät myös tässä valtuustokokouksessa käsiteltyihin aiheisiin.


Kaavoituksen näkökulmasta päätettävinä olivat muun muassa Pullerin Padelhallin kaava ja Iittalan kaavarunko. Molemmat hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuutettu Viitala (SDP) nosti erittäin aiheellisesti esiin sen, että Iittalan kaavarungon tekeminen on kestänyt kuusi vuotta ja toisaalta yhtään tonttia ei vielä saatu sen pohjalta myyntiin. Tässä on siten kaksikin tärkeää pointtia; Miten kaavoituksen prosesseja saataisiin ylipäätään vauhditettua ja miten nyt saataisiin Iittalan kaavoitusta vauhditettua, jotta tontit saataisiin oikeasti liikkeelle, ennen kuin Koronan luoma hyvä momentum menee ohi. Hyvä kysymys myös on, miten valtava määrä yksityisten omistamia tontteja saataisiin myyntiin ja edelleen rakennettavaksi.Iittalalla on loistava brändi ja sijainti moottoritien ja radan varrella. Siellä on muutoinkin hyvä meininki päällä! Vanajanrannan kaavoitus on nyt myös etenemässä. Vanajaveden rannalla olevasta uimarannasta, laiturista ja veneenlaskupaikasta huolestuneille voin kertoa, että ne on tarkoitus edelleen säästää kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Asian vahvisti Kaupunkirakenteen johtaja Tarja Majuri, kun häneltä asiaa tiedustelin jokunen viikko sitten. Rannan läheisyydessä olevien kaupungin omistamien mökkien osalta tulevaisuuden päätöksiä ei sen sijaan ole tehty. Itse pidän kaiken kaikkiaan Iittalan kaavoituksen etenemistä todella tärkeänä ja Kokoomuksen valtuustoryhmässä tuntuu olevan ihan sama henki ilmassa.Tavastialle päätettiin perustaa kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä


Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian muodostaminen ja Kiinteistökuntayhtymä Tavastian perussopimuksen muuttamisesta myös päätettiin enemmistöpäätöksellä. Perussuomalaiset tekivät vastaehdotuksen, jotta järjestelyyn ei olisi lähdetty ja vasemmistoliitto kannatti esitystä. Itsekään en ollut asiasta kovin innostunut, sillä uusien yhtiöiden perustaminen synnyttää aina kustannuksia niin valmisteluvaiheessa kuin myöhemminkin hallinnointikuluina. En kuitenkaan halunnut tässä kohden äänestää pohjaesitystä vastaan. Valmistelu oli jo mennyt niin pitkälle, että käsijarrun vetäminen olisi ollut tässä kohdin vähän erikoista. Kaupungin taseen näkökulmasta tämä järjestely toki tuo hetkellisesti helpotusta, mutta pitkässä juoksussa ei soisi vastaavia järjestelyjä enää aloitettavan.Konserniohjeen sisällöstä äänestettiin, mutta hallintosääntömuutos nuijittiin yksimielistesti pöytään


Konserniohjetta päivitettiin erityisesti sen takia, että apulaiskaupunginjohtajalle kuuluvat lakkautetun viran työt tuli jakaa uudelleen. Konserniohjeen osalta käytiin keskustelua siitä, tuleeko kaupungin omistamien yhtiöiden hallitusten noudattaa kuntademokratiaa eli käytännössä noudattaa kuntavaalien tulosta. Itse olen vahvasti sitä mieltä, että yhtiöiden hallituksiin pitää saada kaikkein osaavimmat ihmiset puoluekannasta riippumatta. Se on lopulta kaikkien kuntalaisten etu! Jo lakikin edellyttää, että yhtiöiden hallituksella pitää olla riittävä osaaminen ja siksi oli hyvä, että pohjaesitys voitti. Konserniohjeen osalta lisäksi äänestettiin siitä, lisätäänkö esteettömyyteen huomioimiseen liittyvä asia korjausinvestointeja käsittelevään kohtaan. Lakia on muutoinkin noudatettava ja lainsäädännön lisääminen konserniohjeen on tarpeetonta ohjeistuksen paisuttamista, joten siksi en nähnyt tarpeelliseksi äänestää esityksen puolesta, vaikka esteettömyys on muutoin kyllä tärkeä asia.


Hallintosäännössä suurin muutos oli se, että apulaiskaupunginjohtajan työt jaettiin muille kaupungin johtoryhmän jäsenille ja samalla tehtiin muutama muukin muutos. Nuorisovaltuustolle annettiin vastaava aloiteoikeus, kun valtuutetuilla jo on. Itse pidän sitä hyvänä, että nuoria kuullaan näin entistä paremmin. Kaupunginhallitukselle tekemäni ehdotuksen pohjalta saatiin myös korjattua pari hieman kyseenalaista hallintösäännön kohtaa. Jatkossa kaupunginjohtajan laskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kun pohjaehdotuksessa hyväksyjä oli hallinto- ja henkilöstöjohtaja. Sivutoimia koskevaan pykälään lisättiin tarkennus viranhaltijan tai työntekijän esteellisyydestä. Nämä muutokset tehtiin yksimielisesti jo kaupunginhallituksen toimesta ja myös valtuusto hyväksyi ne yksimielisesti.Tapahtuma- ja matkailutiekartta hyväksyttiin yksimielisesti


Paljon keskustelua synnyttänyt Tapahtuma- ja matkailutiekartta hyväksyttiin valtuustossa lopulta yksimielisesti. Valtuutettu Frank (Kok) nosti puheessaan esiin sen, että matkailuun panostetut rahat ovat todella pienet, mutta odotukset ovat todella suuret. Rahoja jaetaan myös useaan paikkaan, kaupungin omien kustannusten lisäksi myös Linnan Kehitykseen ja Verkatehtaalle. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa, että pienet resurssit käytetään huolellisesti ja hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden välillä.


Itse olisin ollut valmis jo kaupunginhallituksessa palauttamaan asian valmisteluun samoista syistä, mitä valtuutettu Frank nosti valtuuston puheessaan esiin. Roolitusta ja kustannuksia olisi ollut mielestäni järkevää täsmentää jo ennen tiekartan hyväksymistä kaupunginhallituksessa. Koska muut kaupunginhallituksessa olivat sitä mieltä, että tiekartta laitetaan eteenpäin sellaisenaan, niin en edes esittänyt asian palauttamista valmisteluun. Asiaan kuitenkin palataan myöhemmin omistajaohjauksen ja budjettitarkennusten kautta. Toivottavasti siis nämäkin asiat selkeytyvät jossakin kohdin.Hyvä sijainti ja upea luonto ovat Hämeenlinnan tärkeimmät vetovoimatekijät!


Kuten ehkä tiedätte, olen työn puolesta päässyt suunnittelemaan ja toteuttamaan strategiatyötä monessa eri organisaatiossa. Siksi seuraan Hämeenlinnan strategiaprosessia melko kriittisinkin silmin. Myönnän ihan suoraan, että prosessi on aiheuttanut minulle hieman ylimääräisiä sydämen tykytyksiä pitkin matkaa. Valtuutettu Mäkinen (PS) ja valtuutettu Laatikainen (SDP) nostivat esiin sen, että strategian tulisi olla konkreettisempi. En voisi olla enempää samaa mieltä! Sitä samaa olen itsekin perään kuuluttanut jo moneen otteeseen pitkin matkaa. Onneksi meillä on vielä noin puoli vuotta aikaa työstää strategiaa eteenpäin. Siitä huolimatta, päätin jo nyt nostaa muutaman tärkeän kipukynnyksen esiin. Normaaliin tapaan en lukenut puhettani suoraa paperista, joten alla oleva kirjoitus on suuntaa antava varsinaisen valtuustopuheeseen verrattuna.


Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!


Viime aikoina olemme saaneet kuulla useita loistavia uutisia! Weekend festivaali, ICT-yhtiöt, Coedmen ja Q-factory ovat tulossa Hämeenlinnaan. More-aluetta laajennetaan ja sinne tulee yhä uusia yrityksiä. Väestö kasvaa ja esimerkiksi Ykköskorttelia aletaan rakentaa lähivuosina. Nämä ovat kaikki aivan loistavia asioita, sillä ne aivan taatusti lisäävät omalta osaltaan Hämeenlinnan elinvoimaa ja vetovoimaa. Samaan aikaan on muistettava, että jos Hämeenlinna sijaitsisi jossakin syrolisi vaikkapa Pohjois-Karjalassa, niin tällaisia hyvä asioita tuskin tapahtuisi. Hämeenlinna sijaitsee aivan loistavassa paikassa ja juuri tätä sijaintia meidän tulee hyödyntää entistä paremmin jatkossa.


Tein on vuosi sitten Facebook kyselyn, jossa kysyin, mitkä ovat olleet tänne muuttaneiden asukkaiden tärkeimpiä tekijöitä valita juuri Hämeenlinna. Sijanti oli yksi suosittu vaihtoehto, mutta ehdottomasti suosituin vastaus oli luonto ja vesistöt. Se ei varmastikaan ole kenellekään meistä yllätys. Meillä on upea Kansallinen kaupunkipuisto, Aulanko, Ahvenisto, Evo ja monta muuta merkittävää luontokohdetta. Hämeenlinnalle hyvä sijainti, vesistöt ja luonto ovat olleet merkittäviä kautta historian. Linnaa tuskin olisi koskaan rakennettu huonolle paikalle. Vesistöt ovat tuoneet tänne asukkaita, kauppiaita ja elinvoimaa. Rautatie on ylläpitänyt elinvoimaa siitä lähtien kun se rakennettiin ja nyt meidän pitää varmistaa, että se tuo elinvoimaa jatkossakin.


Strategian työstäminen on ollut melko haastava prosessi. Hyviä asioita, esimerkiksi yrittäjyysmyönteisyyttä ja linkitystä korkeakoulutukseen on saatu korostettua entisestään. Samaan aikaan strategia aihiosta puuttuu merkittäviä ja tärkeitä asioita. Sen sijaan kaksi Hämeenlinnan tärkeintä vahvuutta ja vetovoimatekijää eli sijanti ja luoto puuttuvat nyt strategiasta kokonaan. Siitä olen hyvin huolissani.


Hyvä puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, lautakuntien jäsenet, kaupungin yhtiöiden edustajat ja kaikki kuulolla olevat sidosryhmien edustajat. Toivon, että muistatte tämän kokouksen jälkeen ainakin nämä kolme asiaa; Miettikää, miten Hämeenlinnan loistavaa sijaintia voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin, oli sitten kyse yrityksistä, asukkaista, tapahtumista tai matkailusta tai vaikkapa mökkiläisistä. Varmistakaa, että Hämeenlinna pysyy upeana luontokaupunkina jatkossakin! Nyt kun strategian työstäminen jatkuu, niin varmistakaa, että nämä kaksi Hämeenlinnalle todella tärkeää asiaa eivät pääse unohtumaan strategiaa työstettäessä eteenpäin. On todella tärkeää, että jo olemassa olevia vahvuuksia vahvistetaan entisestään!


Sukunimikamani valtuutettu Lehto vasemmistosta nosti esiin huolensa hiilineutraaliudesta ja lapsiköyhyydestä. Olen samaa mieltä, että näistä on syytäkin olla huolissaan ja keinoja on vakavasti mietittävä. Itse näen, että hiilineutraaliutta tulee edistää esimerkiksi korjaus- ja uudisrakentamisen kautta tai esimerkiksi edistämällä bio- ja kiertotaloutta. On myös ymmärrettävä, että paikallisilla keinoilla on aina paikalliset vaikutukset. Uuden teknologian tai innovaatioiden kautta Suomi voi edistää hiilineutraaliutta parhaimmillaan jopa globaalilla tasolla.


Lapsiperheköyhyys on asia, joka jakaa mielipiteitä erityisesti keinojen näkökulmasta. Tänä syksynä aikaisemmin tehtiin ehdotus koulujen maksuttomasta aamupalatarjoilusta. Sinänsä ihan kaunis ja yhdenvertaisuutta edistävä ajatus, mutta valitettava tosiasia on se, että hyödyt ovat vähäiset kustannuksiin nähden. Vastaavalla taloudellisella panoksella lapsiperheköyhyyttä voitaisiin torjua paljon tehokkaammin auttamalla perheitä suoraa tai välillisesti esimerkiksi tukemalla vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Koska meidän on välttämätöntä huolehtia myös taloudellisesta kestävyydestä, niin siksi on aina mietittävä, millä keinoin samaan voitaisiin päästä pienemmillä panoksin tai muutoin järkevimmillä keinoilla.


Lopuksi vielä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja piti puheen ja kiitti siinä uuden valtuuston yhteistyökykyä. Voin lämpimästi yhtyä hänen sanoihinsa. Kaikista asioista ei voi eikä tarvitsekaan olla samaa mieltä. Oleellista on, että kunnioitus ja asiallinen keskusteluyhteys toisien kanssa säilyy. Näin myös kohtuullisen hyviä kompromisseja voidaan saada syntymään myös ensi vuonna!


 

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule seuraamaan ja keskustelemaan kanssani myös Facebookissa.

Löydät minut myös Twitteristä, LinkedIn:stä ja Instagramista nimimerkillä @kalehto.


Blogin kuvan tiedot

Kuvaaja: Kirsi Lehto

Paikka: Hämeenlinnan tori

Kuva otettu Raatihuoneen juhlasalin ikkunasta.

137 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page