top of page
  • Writer's picturekirsiannukkalehto

Valtuuston budjettikokous 15.11.2021

Tällä kertaa valtuuston kokous oli melkoinen maraton, sillä kokouksessa käsiteltiin vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä lisäksi iso liuta muita asioita. Jo etukäteen oli tiedossa, että kokous tulee olemaan kovinkin rönsyilevä. Pahimmillaan samasta kohdasta oli kolme esitystä pohjaehdotuksen lisäksi. Viilipyttymäisellä asenteella ja hyvällä ennakkovalmistautumisella oli siten lähdettävä liikkeelle! Voi olla, että suurpiirteiset ihmiset nauravat nyt partaansa, mutta sekalaisen aineiston ja valtavan muutosesitysmäärän johdosta päätin valmistautua huolella. Järjestin ehdotukset käsittelyjärjestykseen (outoa, että sitä työtä ei tehty virkamiesten toimesta) ja tein värikoodatun muistion siitä itselleni, miten ajattelin alustavasti äänestäväni.


Tässä kirjoituksessa tulen keskittymään erityisesti vuoden 2022 talousarvioon ja -suunnitelmaan. Ennen kun siirryn varsinaiseen valtuuston kokouksen käsittelyyn, niin nostan esiin muutamia mielenkiintoista huomiota siitä, miten prosessi eteni ennen tätä kyseistä valtuuston kokousta.Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja siten se näkyvin osuus, jota tavallinen kuntalainen voi helposti seurata. Tämä toisaalta johtaa helposti siihen tulkintaan, että kokouksessa käsitellyt asiat olisivat tärkeimpiä asioita tai että siellä puheenvuoroja pitävät tai esityksiä tekevät olisivat niitä ahkerampia valtuutettuja. Todellisuudessa kuitenkin tärkein työ tehdään jo paljon ennen viimeistä valtuuston kokousta.


Parhaimmillaan prosessi toimii niin, että puolueet keskustelevat esityksistä keskenään jo ennen kaupunginhallitusta ja optimaalisessa tapauksessa asioista päätetään yksimielisesti. Poliittisen ”pelin” puolesta toimintatapa ei ole kannustava. Kun päätös on yksimielinen, ei pöytäkirjaan jää merkintää siitä, kuka ehdotuksen ja siten myös valmistelutyön on alun perin tehnyt. Kaikesta huolimatta soisin, että yhän enemmän yksimielisiä päätöksiä saataisiin aikaiseksi. Siitä loistavia esimerkkejä myöhemmin tässä kirjoituksessa.


Pahimmillaan taas käy niin, että valtuutettu ei perehdy ja ota asioihin kantaa etukäteen, eikä edes lautakunnassa tai kaupunginhallituksessa, vaan nostaa asian esiin vasta valtuustossa. Tällöin ehdotus aiheuttaa enneminkin sekaannusta, kuin vie asioita rakentavasti eteenpäin.Kaikkein tärkeimmät linjaukset päätettiin yksimielisesti


Kaupunginhallituksessa saatiin etenemään erittäin monta tärkeää kohtaa, jotka eivät näkyneet tämän valtuuston kokouksen puheenvuoroissa, mutta saivat kuitenkin valtuuston hyväksynnän. Tärkeimmät päätökset koskivat mm. verotusta, väestönkasvua, talouden tasapainotusta ja investointeja;


1. Tulo- ja kiinteistöveroja ei nosteta. Tämä on siksikin tärkeä päätös, että se koskee sote-alueisiin liittyvästä lainsäädännöstä johtuen vuoden 2022 lisäksi myös vuotta 2023.


2. Hämeenlinna tavoittelee 0.2 % väestönkasvua. Vaikka kasvutavoite kuulostaa todella pieneltä, tulee se olemaan todella haastava, sillä Hämeenlinnassa kuolleisuus on niin paljon suurempi kuin syntyvyys.


3. Uuden sote-alueen myötä kaupungin menot on tasapainotettava pysyvästi uudelle tasolle. Tämä edellyttää uutta talouden tasapainotusohjelmaa, jonka puitteissa talouden ja organisaation sopeuttaminen tehdään.


4. Tulevat kouluinvestoinnit etenevät suunnitelman mukaisesti, pois lukien Lyseon koulun investointi, jota päätettiin siirtää eteenpäin.


5. Ahveniston allas on korjattava aikaa kestäväksi ja vasta sitten asiasta päätetään, kun korjaussuunnitelma ja investointitarve on selvä.


6. Keskustavisio ja pysäköintistrategia tulee päivittää tämän hetken tilanne huomioiden.


7. Koulukuraattorien ja psykologien määrää kasvatetaan aiemmin tehdyn aloitteen ja budjettiesityksen mukaisesti.


Nämä kaikki edellä mainitut päätökset tehtiin yksimielisesti sekä kaupunginhallituksessa että valtuustossa. Sinänsä siis erittäin hyvät lähtökohdat yhteistyön rakentamiselle.Kokoomuksen nostot vuodelle 2022


Kokoomuksen ehdotuksesta saimme vietyä läpi kaupunginhallituksessa useita muitakin muutoksia, jotka lopulta siunattiin valtuustossa ilman keskustelua tai äänestystä. Tässä muutamia esimerkkejä niistä;

  • Yritysmyönteisyyden kasvattaminen saatiin mukaan tärkeisiin tavoitteisiin.

  • Kaupungin tulee nimetä vastuullinen taho vastaamaan siitä, että etätyön ja pendelöinnin edellytyksiä parannetaan.

  • Hiilineutraaliutta tavoitellaan ensisijaisesti sellaisilla toimenpiteillä, jotka tuottavat todennäköisesti suurimman vaikuttavuuden.

  • Kaupungin tulee vuosittain kartoittaa Hämeenlinnaan muuttaneiden ja Hämeenlinnasta pois muuttaneiden näkemyksiä kaupungin vetovoimasta, jotta kaupunki voi tehdä tarpeelliset toimenpiteet veto- ja pitovoiman ylläpitämiseksi.

  • Matkailun kehittämiseen varataan 100.000 euroa ja sen kohdistamisesta päätettään, kun tapahtuma- ja matkailutiekartta on valmis.

  • Jo olemassa olevien omakotitonttien myyntiä vauhditetaan. Siihen varataan 50.000 € ja vastaavasti tonttimyyntituloja kasvatetaan 50.000 €.

  • Investointien sekä ylläpidon ja korjauksen osalta siirrytään rullaavaan 10-vuotissuunnitteluun.

  • Kaupungille ja kullekin toimialalle laaditaan ICT-tiekartta tulevalle 5-vuotiskaudelle.


Taloutta pitää tasapainottaa ja investointeja harkita entistä tarkemmin


Sitten vihdoinkin siirryn käsittelemään varsinaista valtuuston kokousta. Koska kokous kesti kymmenen tuntia, on selvää, että kaikkia asioita ei kannata ruotia tässä läpi. Tässä kuitenkin muutamia tärkeämpiä nostoja.


Ensinnäkin kiitokset kaupunginjohtaja Parviaiselle avoimuudesta ja kyvystä yhteensovittaa eri puolueiden näkemyksiä viranhaltioiden tekemään pohjaesitykseen. Se asettaa hyvät edellytykset hyvälle yhteistyölle viranhaltijoiden ja puolueiden välillä. Parviaisen puheessa oli monia todella tärkeitä pointteja, mutta haluan erikseen nostaa esiin vain yhden pointin; Hänen visionaan on, että Hämeenlinnassa olisi Suomen parhaat koulut. Kyllä! Voin yhtyä tähän täysin sydämin.


Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Koskinen korosti puheessaan, että talouden kanssa on oltava erityisen tarkkana. On enemminkin sääntö kuin poikkeus, että ennakoidussa budjetissa ei pysytä. Erityisesti sairaanhoitopiirin osalta on erittäin iso riski siihen, että kaupungille tulee lisäkuluja. Koskinen myös muistutti, että kaupunginhallitus on jo sitoutunut pian aloitettavaan talouden tasapainottamisohjelmaan. Enpä voisi olla enempää samaa mieltä.


Valtuutettu Turja nosti esiin tarpeen tehdä kunnollisia laskelmia, aina kun tarve on tehdä investointeja. Olen täsmälleen samaa mieltä! Investointilaskelmien tärkeys tai oikeastaan niiden ylimalkaisuus aikaisempina vuosina, oli itselleni tärkeä motivaatiotekijä lähteä ehdolle kuntavaaleihin. On todella oleellista ymmärtää investointien perustelut ja myös investointien elinkaarivaikutukset käyttötalouteen pitkällä tähtäimellä, aina kun päätöksiä tehdään.Nostot valtuuston kokouksesta


Kokouksessa oli useita perussuomalaisten ehdotuksia vision ja strategian päivittämiseksi. Vaikka en olekaan nykyiseen visioon ja strategiaan sekä siihen liittyvään prosessiin täysin tyytyväinen, niin en äänestänyt niiden esitysten puolesta. Tämän sen takia, koska on sovittu, että nykyinen strategia on voimassa siihen asti, kunnes uusi visio ja strategia on hyväksytty. Siksi ei ollut mielestäni järkevää lähteä muuttamaan joitakin kohtia kiireellä, koska koko kokonaisuus tullaan katsomaan ja käymään läpi talven ja kevään aikana.


Yksi tärkeä asia jäi kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen kaivertamaan, nimittäin se, että 15–35-vuotiaiden voimakasta vähenemistä ei haluttu kirjata riskiksi. Sen takia päätin yhdessä kokoomuksen edustajien kanssa nostaa sen vielä kertaalleen äänestykseen. Tällä kertaa ehdotus meni läpi!


Alla puheeni aiheesta:

"Kaikkien puolueiden yhteisesti sopima tavoite on Hämeenlinnan väestönkasvu. Jos siihen liittyviä haasteita ei tunnisteta ja tunnusteta, kasvutavoitteen saavuttaminen on erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta. Siksi on erittäin tärkeää todeta ne seikat, jotka voivat olla esteenä halutulle väestönkasvulle.


20-35-ikäisenä tehdään tyypillisesti päätös siitä, mihin asetutaan asumaan. Näillä päätöksillä on vaikutusta useiksi vuosiksi, jopa useiksi vuosikymmeniksi. Tulevaisuuden haasteita lisää myös se, että tulevat ikäluokat tulevat pienentymään merkittävästi. Juuri näistä syistä MDI:n asiantuntija Rasmus Aro piti juuri nuoriin aikuisiin liittyviä päätöksiä erittäin kriittisinä. Tämä vuosikymmen tulee määrittelemään sen onko Hämeenlinna tulevaisuudessa kasvava vai kutistuva kaupunki.


Osa nuorista muuttaa Hämeenlinnasta muualle opiskelemaan. On luonnollista, että näin käy, koska esimerkiksi yliopisto-opintoja ei ole täällä tarjolla. Tärkeää kuitenkin on, että muualle muuttavat saadaan palaamaan opiskelujen jälkeen. Etätöiden ja pendelöinnin edellytyksiä tulee edistää ja erityisesti akateemisia työpaikkoja tarvitaan lisää, jotta muualle opiskelemaan lähteneet voisivat palata takaisin. Myös täällä opiskelevat ammattikoululaiset ja korkeakouluopiskelijat on saatava sitoutumaan ja jäämään kaupunkiin myös opiskelujen jälkeen. On erittäin tärkeää, että Hämeenlinna koetaan lapsiystävällisenä kaupunkina, jossa asuu toimiva arki ja jonne halutaan jäädä, palata ja tulla muualta asumaan ja perustamaan perheitä.


Tästä syystä ehdotan, että Strategiset riskit -otsikon alle, tehdään seuraava lisäys: Hämeenlinnan haasteena ovat erityisesti 15-35-vuotiaiden muuttaminen pois kaupungista ja korkeakoulutettujen vähäinen työpaikkojen määrä."


Kaupunginhallituksessa pohjaesityksenä oli, että järjestöavustuksia korotettaisiin 50.000 €. Järjestöt varmasti kaipaavat lisätukea avustuksiin näin Koronan jälkeen, sitä ei voi kieltää. Samaan aikaan koen todella tärkeäksi, että myös osallistavaa budjetointia päästäisiin edes kokeilemaan. Siksi ehdotinkin, että järjestöavustuksia korotettaisiin 20.000 € ja vapautuva 30.000 € käytettäisiin sen sijaan osallistavaan budjetointiin. Kaupunginhallituksessa esitykseni sai enemmistön taakse. Valtuusto sitä vastoin päätti, että äänin 28–22, että osallistavaa budjetointia aletaan valmistelemaan vuonna 2022 ja se tulee käyttöön vasta vuonna 2023. Sinänsä siis ihan hyvä asia, että osallistava budjetointi etenee. Itse olisin mielelläni halunnut saada kokeilun liikkeelle hetimiten, jotta sitä kautta olisi myös kuultu kuntalaisten mielipiteitä ja saatu näkökulmia myös vuoden 2023 budjetointiin.


Kokoomukselle tärkeä asia on edistää varhaiskasvatukseen liittyvää valinnan vapautta ja palvelusetelin käytön laajentamista. Päivähoidossa palveluseteli tuntuu olevan kovinkin toimiva ratkaisu ja myös huoltajat ovat tyytyväisiä siihen. Siksi palvelusetelin käyttöä voisi hyvinkin laajentaa. Ehdotus ei mennyt kuitenkaan läpi kaupunginhallituksessa, eikä se mennyt läpi myöskään valtuustossa. Asiaan palattaneen joskus taas tulevaisuudessa.


Sibeliuksenkadun pyörätiestä käytiin todella tiukkaa keskustelua, kuten arvata saattaa. Kaupunkirakennelautakunnassa ja kaupunginhallituksessa Sibeliuksenkadun pyörätiesuunnitelmat kertaalleen jo kuopattiin. Nyt valtuuston kokouksessa valtuutettu Jussila nosti asian uudelleen esiin ja ehdotti, että Sibeliuksenkadun pyörätie lisättäisiin takaisin suunnitelmaan. Valtuutettu Rautio puolestaan pyrki etsimään kompromissiratkaisua, jotta Sibeliuksenkatu toteutettaisiin kevyempänä ratkaisuna. Jussilan esitys kaatui äänin 29- 22 pohjaesitystä vastaan ja lopulta Raution esittely voitti 20-31 pohjaesitystä vastaan. Nyt pohdittavaksi jää, mitä tuo kevytpyörätie lopulta tarkoittaa, millä aikataululla suunnittelu etenee ja mitä se tulee maksamaan. Itse ajattelen niin, että parempi lopulta laiha sopi kuin lihava riita.


Päätin nostaa vielä kertaalleen äänestykseen sen, että kaupunkipyörien suunnittelu poistettaisiin talousarviosta ja -suunnitelmasta. Tämä siksi, että itselleni asia on laajemminkin periaatteellinen. Tämä ei ole Kokoomuksen yleinen kanta, mutta mielestäni valmisteluun päätyy ihan liian paljon sellaisia asioista, jotka eivät saa kannatusta riittävän laajalla rintamalla. Siksi kaupungissa tehdään monen moista valmistelua, joka ei lopulta johda yhtään mihinkään ja kuluttaa kuitenkin jo ennestään niukkoja resursseja.


Tässä puheeni sisältö;

”Valitettava tosiasia on, että kaupunkipyörät eivät edistä hiilineutraaliustavoitteita, sillä niitä joudutaan tyypillisesti siirtelemään kuorma-autoilla suosituista paikoista vähemmän suosittuihin paikkoihin. Hiilineutraaliutta voidaan myös edistää monilla tehokkailla ja varmoilla tavoilla, ensimerkiksi lämmitysmuotoja vaihtamalla tai led-valaistukseen siirtymällä, jotka samalla säästävät kustannuksia. Vastaavasti pyöräilyä voidaan edistää huomattavasti tehokkaammin esim. rakentamalla pyöräteitä koulujen läheisyyteen, ylläpitämällä nykyisiä pyöräteitä ja rakentamalla uusia pyöräteitä mm. koulujen läheisyyteen, lisäämällä kameravalvontaa ja runkolukittavia pyörätelineitä kouluissa ja muissa suosituissa pysäköintipaikoissa. Turistien viihtymistä voidaan puolestaan edistää huomattavasti edullisemmin hankkimalla GPS:llä varustettuja pyöriä esim. hotelleille vuokrattaviksi tai osin tukemalla niiden hankintaa.


Ehdotettu investointi kaupunkipyöriin voi tulla merkittävästi nykyistä arviota kalliimmaksi, sillä sähköpotkulautojen suosio on jo nyt vähentänyt kaupunkipyörien suosiota. Myös valmistelu aiheuttaa aina jo kustannuksia. Ainakin yksi sähköpotkulautoja vuokraava yritys on jo nyt osoittanut kiinnostusta tulla Hämeenlinnaan, jolloin kaupunkipyöräinvestointi voi jäädä torsoksi ja tulla todella kalliiksi.


Ehdotus ei valitettavasti mennyt läpi. Äänestys päättyi 22–28. Nyt kaupunkipyörien mahdollisuutta aletaan selvittää tarkemmin ja asiaan palataan uudelleen vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.


Kaiken kaikkiaan budjetointiprosessi oli ainakin itselleni hyvin opettavainen. Käytin perehtymiseen kyllä tarpeeksi aikaa, mutta mielestäni asioista olisi pitänyt ehtiä keskustelemaan enemmän sekä oman valtuustoryhmän että muiden puolueiden edustajien kanssa, samoin kuin valmistelevien viranhaltijoiden. Vaikka lopputulokseen voi olla hyvinkin tyytyväinen, niin aina voi tehdä paremmin. Ensi vuonna ollaan onneksi taas jo askeleen viisaampia!

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule seuraamaan ja keskustelemaan kanssani myös Facebookissa.

Löydät minut myös Twitteristä, LinkedIn:stä ja Instagramista nimimerkillä @kalehto.Blogin kuvan tiedot

Kuvaaja: Kirsi Lehto

Paikka: Raatihuone, Hämeenlinna

Kuvassa: Vasemmalta alkaen Kokoomuksen valtuutetut Atte Tarri, Veli-Antti Silpola sekä allekirjoittanut.

108 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page